راه حل هایی برای رفع وابستگی والدین به کودک

d8b1d8a7d987 d8add984 d987d8a7db8cdb8c d8a8d8b1d8a7db8c d8b1d981d8b9 d988d8a7d8a8d8b3d8aadaafdb8c d988d8a7d984d8afdb8cd986 d8a8d987 daa9 61d5775a0541e

عامل/کردستان مترجم کتاب “به مدیر مدرسه مراجعه کن” گفت: در قسمت دوم کتاب از فصل ششم در مورد روزهای اول مدرسە و وابستگی کودکان و والدین بە یکدیگر صحبت می‌کند و بە این موضوع می‌پردازد کە گاهی اوقات علاوە بر وابستگی کودک بە والدین، خود والدین بە ویژە مادر بە کودک وابستە است و در این کتاب برای رفع این وابستگی راە‌حل‌هایی ارائە شدە است.

زهرا رحمانی تبار، امروز چهار شنبه(۱۶ دی ماه) در نشست معرفی کتاب “به مدیر مدرسه مراجعه کن”، اظهار کرد: مطالعه محتوای این کتاب برای مدیران، معلمان، اولیاء و علاقمندان به تعلیم‌وتربیت مؤثر بوده و همچنین زمینه‌ای را فراهم می کند تا علاقمندان به تعلیم‌وتربیت چالش‌ها را به تجربه‌ای آموزنده برای خود و دیگران تبدیل کنند. این کتاب مشوق معلمان و مربیان برای تألیف آثار بیشتری از تجربیات مدیران و معلمان کشورمان به شکل بومی است.

مترجم کتاب “به مدیر مدرسه مراجعه کن” گفت: در قسمت دوم کتاب از فصل ششم در مورد روزهای اول مدرسە و وابستگی کودکان و والدین بە یکدیگر صحبت می‌کند و بە این موضوع می‌پردازد کە گاهی اوقات علاوە بر وابستگی کودک بە والدین، خود والدین بە ویژە مادر بە کودک وابستە است و در این کتاب برای رفع این وابستگی راە‌حل‌هایی ارائە شدە است.

زهرا رحمانی تبار  افزود: فصل هفتم کتاب دربارە برنامە درسی مدارس است؛ روی صحبت با معلمانی است کە چند برنامەدرسی را اعم از برنامە از پیش طراحی شدە آموزش و پرورش است کە این کتاب معلم‌ها را راهنمایی خواهد کرد کە چگونە باید با این موضوع برخورد کنند.

وی ادامە داد: قسمت هشتم این کتاب دربارە ارزیابی‌ها است، کە آموزش و پرورش معیارهایی را برای ارزیابی معلمان و دانش‌آموزان در نظر می‌گیرد کە گاهی اوقات این روش ناکارآمد و غلط است.

رحمانی‌تبار عنوان کرد: بخش بعدی کتاب در خصوص رتبەبندی مدارس که از خیلی عالی، خوب، متوسط  و نیاز بە تلاش بیشتر صورت می‌گیرد؛ صحبت می‌کند.

وی بیان کرد: بخش دیگر کتاب در مورد نهار و آلرژی بچەها است کە خانوادەها باید بە آن توجە کنند.

رحمانی‌تبار اظهار کرد: بخش بعدی کتاب در مورد فعالیت‌های اجتماعی کودکان در مدرسە است و اینکە کودکان بیش از هرچیزی بە فعالیت‌های اجتماعی نیاز دارند.

وی یادآور شد: بخش دیگر در مورد یادگیری عاطفی و اجتماعی است، و نویسنده کتاب معتقد است اگر خواهان بە وجود آمدن فرهنگ مثبت در کودک هستیم باید ابتدا از خود شروع کنیم و این فرهنگ را در بچەها نهادینە کنیم کە این مهم سبب رشد عاطفی و اجتماعی در کودک می‌شود.

مترجم این کتاب تصریح کرد: بخش دیگر در خصوص مطالعە بیشتر کودک صحبت می‌کند، و معتقد است برخی از دانش‌آموزان بە یادگیری عمیق‌تری نیاز دارند و معلمان باید بە آن بپردازند و خانوادەها در مقابل آن مقاومت نکنند.

وی اضافە کرد: بخش دیگر در مورد تکنولوژی‌ها و شبکەهای اجتماعی است کە امروزە در سراسر دنیا بُلد شدە است و در حال حاضر کودکان از سن ٨ و ۹ سالگی با شبکەهای اجتماعی آشنایی دارند و این کتاب در این بارە صحبت می‌کند کە شبکەهای اجتماعی بە مثابە شمشیرهای دو لبەای هستند کە هم ‌می‌تواند مفید و هم مضر باشد و بە بررسی مشکلات موجود می‌پردازد.

زهرا رحمانی‌تبار ادامە داد: در فصل شانزدهم دربارە هوش و استعداد کودکان صحبت می‌کند و بر این نکتە تاکید دارد کە والدین نباید بیش از حد بە کودکان خود فشار و اضطراب وارد کنند و اجازە دهند کودکان روند طبیعی رشد خود را طی کنند.

وی فصل هفتم را در مورد رشد و نمو بچه‌ها دانست و گفت: بخش هجدهم کتاب همانگونه که از نام کتاب پیدا است در مورد مدیر مدرسه است و معتقد است مدیر مدرسه همراه و رفیق دانش‌آموزان است و در بسیاری از کارها و تصمیمات نقش موثری دارد.

رحمانی تبار اضافه کرد: معتقد است منشی مدرسه یا به اصطلاح روابط عمومی مدرسه عضوی حیاتی در مدرسه است که رابط بین والدین با معلمان و مدیر مدرسه است.

وی عنوان کرد: بخش بیست و یکم کتاب در مورد پرستار مدرسه و نقش تاثیرگذار آن در مدارس است و معتقد است که کودکی که اظهار می‌کند سر کلاس درس حالت تهوع دارد بیش از آن که حال خوبی نداشته باشد، به نوازش و محبت نیاز دارد.

رحمانی‌تبار بیان کرد: قسمت بیست و دوم کتاب درباره رابطه والدین و معلم‌ها صحبت می‌کند و بر داشتن رابطه منظم و خوب والدین و فرزندان تاکید می‌کند زیرا معتقد است ارتباط خوب تاثیر بسزایی در روند یادگیری و موفقیت کودک در مدرسه دارد.

وی افزود: گاهی اوقات والدین توقعات بسیار زیادی از معلم‌ها دارند و در بخش بیست و سوم کتاب به این موضوع می‌پردازد که با وجود توقعات زیاد از معلم کودک خود اما حاضر به شرکت در جلسات مدرسه نیست؛ زیرا تعامل بین معلم و دانش آموز سبب یادگیری بهتر دانش‌آموزها می‌شود.

رحمانی‌تبار تصریح کرد: در بخش بیست و چهارم کتاب، به این موضوع می‌پردازد که معلم‌ها بهتر است کارت‌هایی را تهیه و ویژگی‌های متعدد دانش‌آموز را بر روی این کارت یادداشت کند؛زیرا ثبت این ویژگی‌ها می‌تواند معلم را در روند آموزش یاری کند.

وی با اشاره به اینکه بخش بیست و پنجم کتاب را به موضوع تشکیل کلاس‌های فوق‌العاده اختصاص داده است؛ گفت: در مورد مهمانی‌هایی صحبت می‌کند که برای دانش‌آموزان کسل کننده و سبب جا ماندن آن‌ها از یادگیری می‌شود.

رحمانی‌تبار فصل بیست و هفتم کتاب را مربوط به هدیه‌ها دانست و یادآور شد: در فصل بیست و هشتم کتاب به ارتباط بین معلمان با مدیر و معلم‌ها با یکدیگر پرداخته است و پیشنهاد می‌دهد برای برقراری ارتباط نزدیک‌تر بهتر است هرچند وقت یک بار مهمانی و دور همی کوچکی ترتیب بدهند.

وی در خصوص بخش بیست و نهم کتاب ادامه داد: گاهی اوقات والدین و دانش‌آموزان در ساعت‌های غیر کاری در صدد دنبال کردن صفحه خصوصی معلم در شبکه‌های مجازی هستند.

به گفته این مترجم، بخش ۳۰ کتاب در مورد جلسه اولیا و مربیان صحبت می‌کند، و معتقد است بسیاری از والدین از این جلسه‌ها کناره‌گیری می‌کنند که به هیچ‌ عنوان مطلوب نیست و سبب عدم تعامل بین خانواده و مدرسه می‌شود.

وی در پایان اظهار کرد: قسمت سی‌ویکم کتاب نیز به دستورالعمل‌های ارائه شده و پیروی از آن برای برقراری ارتباط بهتر بین خانواده و مدرسه می‌شود.

انتهای پیام

kajart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

هیچ محدودیتی برای مشترکان خانگی اعمال نمی شود

چ دی ۱۵ , ۱۴۰۰
سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر هیچ مشترک خانگی با محدودیت تامین برق مواجه نشده و هیچ برنامه ای برای اعمال محدودیت برای بخش خانگی نداریم. مصفی رجبی مشهدی در گفت و گو با عامل، با اشاره به آخرین وضعیت تامین برق در کشور، اظهار کرد: در شرایط کنونی  […]
d987db8cda86 d985d8add8afd988d8afdb8cd8aadb8c d8a8d8b1d8a7db8c d985d8b4d8aad8b1daa9d8a7d986 d8aed8a7d986daafdb8c d8a7d8b9d985d8a7d984 61d5777d80eec

خبرهای فوری

نویسنده

نوید رستم نژاد

لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.