تصویب مصوبه بازتعریف جایگاه شورای انقلاب فرهنگی

d8aad8b5d988db8cd8a8 d985d8b5d988d8a8d987 d8a8d8a7d8b2d8aad8b9d8b1db8cd981 d8acd8a7db8cdaafd8a7d987 d8b4d988d8b1d8a7db8c d8a7d986d982 61d56ab737d93

جلسه ۸۵۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی و با حضور رؤسای مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و اعضا حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت فوق العاده با دستور طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی چهاردهم دی ماه ۱۴۰۰ تشکیل شد.

به گزارش عامل،به نقل از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۵۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با دستور جلسه طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن پاسداشت روز مقاومت و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: در ابتدای جلسه از سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک انسان متدینِ انقلابیِ محبوب دل‌های مردم ایران یاد شد. ایشان به عنوان یک شاخص الهی است که افراد میزان عملکرد خوب و بدشان را با ایشان به مقایسه می‌گذارند. انسان فاخری که در دل مردم ایران اعم از اقوام ایرانی، طبقات سنی مختلف، سلیقه‌ها و فرهنگ‌های گوناگون جایگاه وزینی دارد و اگر ما یک شخص مومن و متدینِ انقلابی واقعی بخواهیم باشیم، الگوی الهی سردار سلیمانی نماد عینی ماست.

وی ضمن اشاره به اینکه در این دوره ۱۱ نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور ندارند، افزود: از سوی دیگر هفت نفر عضو حقیقی جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه شده است و ناگزیریم که به شوراهای تخصصی نمایندگان جدیدی معرفی کنیم بنابراین برای هفت شورا نمایندگان جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تایید و تصویب شورای عالی قرار گرفتند.

دکتر عاملی ادامه داد: در ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور دکتر میرباقری، دکتر پیغامی و دکتر کبری خزعلی به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شدند. در ستاد هماهنگی علم و فناوری در حوزه دفاعی چون یکی از اعضای محترم در این دوره نیست، دکتر سوزنچی به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شد. در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی دکتر میرباقری و دکتر سوزنچی و حجت الاسلام و المسلمین قمی و دکتر افتخاری به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شدند. همچنین در شورای فرهنگ عمومی دکتر ساعی و در شورای فرهنگی اجتماعی زنان دکتر بانکی پور و خانم دکتر یاوری به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شدند.

استاد دانشگاه تهران افزود: در ستاد نقشه جامع علمی کشور نیز دکتر مخبر دزفولی، دکتر پارسانیا، دکتر افتخاری و دکتر کبگانیان به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تایید اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتند. در شورای برنامه ریزی اهل سنت هم حجت الاسلام و المسلمین رستمی به عنوان نماینده تعیین شد.

دکتر عاملی به دستور اصلی جلسه در ادامه بحث سه جلسه درخصوص سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: این سند به نوعی اساسنامه تحول دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود که در جلسه ۸۵۳ طرح شد. ابتدای جلسه بر روی چالش‌های پیش روی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گذشته اشاره شد.

چالشی به نام ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به چالش‌ها، از چالش اساسی درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن گفت و اظهار داشت: مسئله ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که گاهی مصوبه‌ای داریم اما پیامدهای اجرایی آن به لحاظ منابع انسانی، بودجه و اقداماتی که باید صورت گیرد، مبهم باقی می‌ماند و یا در بسیار از موارد تصمیمات عملی در حوزه علم و فرهنگ منقطع از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مصوب شورای عالی است. چالش دوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیامدهای حقوقی است چه امتداد مصوبات در مجلس شورای اسلامی و چه امتداد مصوبات در دستگاه‌های حقوقی و قضایی کشور که باید نظام مشخصی وجود داشته باشد و اگر در دستگاه اجرائی در عمل به مصوباتی که در حکم قانون است کوتاهی در اجرایی شدن آن صورت می‌گیرد، ساز و کار مشخصی برای اقدام حقوقی وجود داشته باشد.

دکتر عاملی تصریح کرد: در این جلسه مروری بر مجموعه دیدگاه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در زمینه‌های مختلف در حوزه اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نسبت فرهنگ با سایر امور جامعه مثل سبک زندگی، هنر و رسانه  و صنایع فرهنگی و حتی ابعاد مربوط به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفت. فرهنگ را برخی امر تشریفاتی فرض می‌کنند در صورتیکه فرهنگ ضمیمه بسیار مهمی است که هم در شهرسازی و هم معماری و هم حوزه‌های صنعتی و اقتصاد و… خود را بروز و ظهور می‌دهد. به عنوان مثال یکی از پیامدهای اقتصادی فرهنگ در حوزه اقتصاد، بحث مصرف است. اگر فرهنگ مصرف عادلانه در جامعه فراگیر شود و یا اگر فرهنگ نظم و مسئولیت اجتماعی در قبال مردم تبدیل به یک اخلاق عمومی شود، بسیاری از هزینه‌های گزاف در حوزه انرژی و سایر منابع کشور اصلاح می‌شود. لذا فرهنگ به معنای عام و خاص آن که مبنای سیاستگذاری های فرهنگی و باز تعریف جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی است مورد توجه در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

مصوبه ای در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی

استاد دانشگاه تهران از تصویب مصوبه‌ای در زمینه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی‌خبر داد و اظهار داشت: بر مبنای این مصوبه جایگاه شورای عالی بعنوان ستاد عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان همراه با جایگاه هماهنگ کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای مصوبات در حوزه علم و فرهنگ و همچنین امتداد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرائی مورد تصویب قرار گرفت. اهمیت این مصوبه باز تعریف نظامند روابط و مناسبت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی با سایر قوا خواهد بود که حسب تعریف جایگاه شورای عالی، مصوبات این شورا برای همه قوای سه گانه لازم الاجراست. جنبه نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حسن اجرای مصوبات،  به این معناست که از مجموعه امکانات نظارتی کشور بهره ببرد و یا اینکه گزارش‌های خود نظارتی دستگاه‌ها مورد اعتبار سنجی قرار گیرد. به هر حال قلمرو فرهنگ و علم دو حوزه مهم و پایه برای سلامت و پیشرفت جامعه است که ظرفیت بزرگ برای سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه و البته عامل مهم برای رفع مشکلات و تسهیل امور زندگی سالم و الهی جامعه خواهد بود. بدیهی است موفقیت در این حوزه مستلزم تعامل، همکاری و هم افزایی همه سرمایه‌های ملی کشور در قوای سه گانه همراه با همکاری و همیاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی مسئله دیگرِ مورد توجه در این جلسه را، بحث لازم الاجرا شدن مصوبات در حوزه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد و گفت: در بیانات متفاوت حکیم فرزانه انقلاب تاکید شده است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تمام قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی کشور لازم الاجرا است. بنابراین لازم اجرا بودن مصوبات نباید جنبه توصیه‌ای و سلیقه‌ای پیدا کند. اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی مثلا در زمینه حجاب به تصویب می‌رسد، امتداد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. و در سایر مواردی که جنبه سیاست گذاری کلان دارد. همچنین در مورد ترکیب اعضای حقوقی هم نظر تمام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت کتبی گرفته شد و نتیجه آن به عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تلقی می‌شود.

امکان جمع بندی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی تا هفته آینده

استاد دانشگاه تهران در نکته‌ای پایانی به جلسات شورای معین اشاره کرد و گفت: دو جلسه شورای معین در ادامه مصوبه بر روی سایر بخش‌های سند تحول که مربوط به مناسبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با سایر دستگاه‌ها و وظایف و ماموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر موارد مثل وظایف دبیرخانه شورای عالی و همچنین ساختار و ارکان شورای عالی در دستور شورای عالی قرار خواهد گرفت. امیدوار هستیم جلسه هفته آینده شورای عالی، جمع بندی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه جلسات فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی چون با مهلتی دو ماهه برای نهایی کردن طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصت دارد که ۲۳ دی ماه این مهلت پایان می‌یابد؛ تدبیر شد تا دو جلسه شورای معین بر روی دستور ادامه یابد تا ما بتوانیم جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را به اتمام برسانیم و از این تاریخ به بعد طبق آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسات یک هفته در میان تشکیل می‌شود مگر ضرورت خاصی موجب برگزاری جلسات فوق العاده شود.

انتهای پیام

kajart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

اهدای بیش از ۳۰ هزار واحد خون توسط مردم لرستان

چ دی ۱۵ , ۱۴۰۰
عامل/لرستان مدیرکل انتقال خون لرستان از اهدای بیش از ۳۰ هزار واحد خون توسط مردم استان خبر داد. دکتر غلامرضا حامدی در گفت‌وگو با عامل اظهار کرد: در نه ماه  امسال، ۳۵هزار و ۴۰۵ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری استان مراجعه کردند. وی ادامه داد: از مجموع ۳۵ […]
d8a7d987d8afd8a7db8c d8a8db8cd8b4 d8a7d8b2 dbb3dbb0 d987d8b2d8a7d8b1 d988d8a7d8add8af d8aed988d986 d8aad988d8b3d8b7 d985d8b1d8afd985 61d56c73e14e1

خبرهای فوری

نویسنده

نوید رستم نژاد

لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.