منازعه سوریه هیچگونه راه‌حل نظامی ندارد

d985d986d8a7d8b2d8b9d987 d8b3d988d8b1db8cd987 d987db8cda86daafd988d986d987 d8b1d8a7d987e2808cd8add984 d986d8b8d8a7d985db8c d986d8afd8a7 61c33902acca3

به گزارش روز چهارشنبه عامل، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در هفدهمین نشست بین‌المللی سوریه به عنوان ضامنین چارچوب آستانه در بیانیه‌ مشترکی با ابراز مجدد تعهد قوی خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و نیز مقاصد و اصول منشور ملل متحد، اعلام کردند: همگان باید به اصول مذکور احترام گذاشته و از آنها تبعیت کنند.

این بیانیه بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و نمودهای آن و مقابله با دستور کارهای جدایی‌طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه تأکید کرد.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه با بیان اینکه افزایش فعالیت‌های تروریستی در بخش‌های گوناگون سوریه باعث از دست رفتن جان انسان‌های بی‌گناه می‌شود، حمله و هدف قراردادن تأسیسات غیرنظامی را محکوم کردند.

این بیانیه بار دیگر بر لزوم تداوم همکاری‌های جاری به منظور نابودی نهایی داعش، جبهه النصره و سایر اشخاص، گروه‌ها، تشکل‌ها و موجودیت‌های مرتبط با القاعده یا داعش و سایر گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل ضمن حصول اطمینان از حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه تاکید کرد.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه از حضور و فعالیت‌های تروریستی فزاینده هیات تحریرالشام و سایر گروه‌های تروریستی وابسته بنا بر تعیین شورای امنیت سازمان ملل متحد که غیرنظامیان داخل و خارج از منطقه کاهش تنش ادلب را تهدید می‌کند، ابراز نگرانی جدی کردند.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در این بیانیه اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و توافق کردند که تلاش‌های بیشتری به منظور بهبود وضعیت انسانی درون و اطراف منطقه انجام دهند.

در این بیانیه همچنین بر لزوم حفظ آرامش در میدان از طریق اجرای کامل تمامی توافقات مرتبط با ادلب تأکید شد.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، اوضاع شمال شرق سوریه را بررسی کرده و متفقاً ابراز داشتند که دستیابی به امنیت و ثبات دائمی در این منطقه تنها بر اساس حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ممکن است.

این بیانیه همه تلاش‌ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی شامل حمایت از ابتکارات خودمختاری غیرمشروع از جمله به بهانه مبارزه با تروریسم را مردود دانست.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، بر عزم خود مبنی بر مقابله با دستور کارهای جدایی‌طلبانه در شرق فرات که هدف آن تضعیف وحدت سوریه بوده و نیز امنیت ملی کشورهای همسایه را تهدید می‌کند تاکید مجدد کردند.

این بیانیه در همین راستا، نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش مخاصمات و تمامی اشکال ظلم علیه غیرنظامیان توسط گروه‌های تروریستی در شرق فرات و همچنین بار دیگر مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصله مرتبط با آن که باید متعلق به سوریه باشد، ابراز کرد.

روند حل و فصل محلی در درعا و دیرالزور به تلاش‌های ثبات‌آفرین کمک می‌کند

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه اشاره کردند که روند جاری حل و فصل محلی در درعا و دیرالزور ممکن است به تلاش‌های ثبات‌آفرین کمک کند.

این بیانیه تصریح کرد:‌ تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه که ناقض قوانین بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حاکمیت سوریه و کشورهای همسایه بوده و ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره می‌اندازد را محکوم کرده و خواستار توقف آن شد.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه همچنین تاکید کردند: سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از پوشش هواپیماهای غیرنظامی برای تجاوز به خاک سوریه به عنوان نقض فاحش مقررات بین‌المللی، جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد.

این بیانیه با بیان اینکه منازعه سوریه هیچگونه راه‌حل نظامی نداشته،  مجدداً بر عزم مبنی بر پیشبرد یک روند سیاسی پایدار و عملی تحت مالکیت و راهبری سوری با تسهیلگری سازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه بر نقش مهم کمیته قانون اساسی در ژنو که در نتیجه مشارکت تعیین کننده ضامنین آستانه و به منظور پیشبرد تصمیمات کنگره گفت وگوی ملی سوریه که در سوچی تشکیل شد تأکید کردند.

این بیانیه همچنین به برگزاری دور ششم کمیسیون نگارش کمیته قانون اساسی سوریه که در تاریخ ۱۸-۲۲ اکتبر در ژنو برگزار شد اشاره کرد و خواستار برگزاری هرچه سریعتر دور هفتم با رویکردی سازنده توسط طرف‌های سوری شدند.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه همچنین در این خصوص، بر عزم خود مبنی بر حمایت از کار کمیته از طریق تعامل مستمر با طرف‌های سوری کمیته قانون اساسی و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، گِیر اُ. پِدرسِن به عنوان تسهیل‌گر جهت اطمینان از عملکرد پایدار و موثر آن تصریح کردند.

این بیانیه اظهار کرد: کمیته در انجام وظایف خود باید به قواعد مرجع و اصول آیین کار احترام گذاشته تا کمیته را قادر سازد وظایف محوله خود را در باب تهیه و تدوین اصلاحات قانون اساسی برای تأیید مردمی اجرا کرده و موجب پیشرفت کار کمیته شود و کمیته با روحیه مصالحه و تعامل سازنده و بدون دخالت خارجی و تحمیل برنامه زمانبندی خارجی به کار خود ادامه دهد تا اعضای کمیته به توافقی کلی دست یابند.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه بار دیگر نگرانی جدی خود را نسبت به شرایط انسانی در سوریه و تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ که کل نظام سلامت و شرایط اجتماعی- اقتصادی و انسانی سوریه را به شدت به چالش کشیده است ابراز کردند و همه تحریم‌های یکجانبه و مغایر با حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و منشور ملل متحد را رد کردند.

این بیانیه بر لزوم حذف موانع و افزایش کمک‌های بشردوستانه به همه سوری‌ها در سراسر کشور بدون تبعیض، سیاسی کاری و پیش شرط تأکید کرد و از تصویب قطعنامه ۲۵۸۵ (۲۰۲۱) توسط شورای امنیت در ۹ جولای ۲۰۲۱ استقبال و مجددا عزم خود را مبنی بر تسهیل اجرای کامل قطعنامه ابراز کرد.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، به منظور حمایت از بهبود اوضاع انسانی در سوریه و پیشرفت در روند حل و فصل سیاسی، از جامعه بین‌الملل، سازمان ملل متحد و آژانس‌های بشردوستانه آن خواستند تا کمک‌رسانی به کل سوریه را از طریق طرح‌های بازیابی فوری و تاب‌آوری شامل بازسازی زیرساخت‌های اساسی مانند تاسیسات تامین آب و برق، مدارس و بیمارستان‌ها و نیز مین زدایی انسان دوستانه وفق حقوق بین‌الملل بشردوستانه تقویت کنند.

این بیانیه بر ضرورت تسهیل بازگشت امن، شرافتمندانه و داوطلبانه پناهجویان و آوارگان داخلی به سکونتگاه اصلی خود در سوریه با رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حصول اطمینان از برخورداری آنان از حق بازگشت و حق حمایت تصریح کرد.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، در این راستا، از جامعه بین‌الملل خواستند کمک‌های لازم را به پناهجویان سوری و آوارگان داخلی ارائه دهند و مجدداً آمادگی خود را برای تداوم تعاملات با همه طرف‌های ذیربط، از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و سایر نهادهای تخصصی بین‌المللی اعلام کردند.

این بیانیه از عملیات موفقیت‌آمیز آزادی متقابل بازداشت شدگان مورخ ۱۶ دسامبر (۲۵ آذرماه ۱۴۰۰) در چارچوب کارگروه آزادی بازداشت شدگان، ربوده شدگان، تحویل پیکرها و شناسایی مفقودین استقبال کرد و عنوان کرد:‌ این عملیات موید تمایل مجدد طرف‌های سوری برای تقویت اعتماد متقابل با مساعدت ضامنین آستانه است.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه افزودند: این عملیات همچنین بار دیگر عزم ضامنین آستانه برای افزایش و گسترش همکاری‌ها ذیل کارگروه را مورد تاکید قرار داد و  کارگروهی که به عنوان ساز وکاری منحصر به فرد کارآمدی و ضرورت خود برای اعتمادسازی میان طرف‌های سوری را به اثبات رسانده است،  توافق کردند که دامنه عملیات‌های آتی برای آزادی بازداشت شدگان باید بیش از پیش افزایش یافته و فعالیت‌های کارگروه به تحویل پیکرها و شناسایی مفقودین تعمیم یابد.

این بیانیه، مشارکت هیات‌های اردن، عراق و لبنان به عنوان ناظران چارچوب آستانه و نیز نمایندگان سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ  (ICRC) را مورد ملاحظه و تقدیر قرار داد.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، مراتب قدردانی صمیمانه خود را از مقامات جمهوری قزاقستان به دلیل میزبانی از هفدهمین نشست بین‌المللی سوریه در چارچوب آستانه در شهر نورسلطان ابراز کردند.

این بیانیه همچنین تصمیم گرفتند تا هجدمین نشست بین‌المللی سوریه در چارچوب آستانه را در نیمه اول سال ۲۰۲۲ با در نظر گرفتن شرایط همه‌گیری کرونا در نورسلطان برگزار کنند و بار دیگر بر قصد خود برای برگزاری نشستی دیگر در سطح وزرا در چارچوب روند آستانه تاکید کردند.

نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، مجددا بیانیه مشترک ۱ ژوئیه ۲۰۲۰ (۱۱ تیرماه ۱۳۹۹) مبنی بر برگزاری اجلاس سه جانبه سران در جمهوری اسلامی ایران به محض فراهم شدن شرایط را خاطرنشان کرد.

kajart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

شناسایی ۲۱۰۳ بیمار جدید کرونایی/ مرگ و میر صفر و یک در ۲۲ استان

چ دی ۱ , ۱۴۰۰
به گزارش خبرنگار عامل، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: از دیروز تا امروز یکم دی ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۱۰۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۴۴ نفر از آنها بستری شدند. مجموع […]
d8b4d986d8a7d8b3d8a7db8cdb8c dbb2dbb1dbb0dbb3 d8a8db8cd985d8a7d8b1 d8acd8afdb8cd8af daa9d8b1d988d986d8a7db8cdb8c d985d8b1daaf d988 d985 61c33902f085d

خبرهای فوری

نویسنده

نوید رستم نژاد

لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.