تاثیر تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه بر کیفیت رسیدگی‌ها

d8aad8a7d8abdb8cd8b1 d8aad8b9db8cdb8cd986 d8aadaa9d984db8cd981 d9bed8b1d988d986d8afd987e2808cd987d8a7db8c d985d8b9d988d982d987 d8a8d8b1 61c43219d72e0

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تا زمانی که وضع پرونده‌های معوقه در شعب تعیین تکلیف نشود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت رسیدگی‌ها در شعب افزایش یابد چرا که حجم پرونده‌ها و مراجعین امکان تمرکز را برای افزایش کیفیت فراهم نمی‌سازد.

به گزارش عامل به نقل از قوه قضاییه، در نتیجه ابلاغ برنامه عملیاتی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران فصل جدید فعالیت‌های برنامه محور دستگاه قضایی در پایتخت در مسیر تحول و تعالی قوه قضائیه آغاز گردیده است که با اجرای آن، کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌های مسن پیش بینی شده است.

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با سرپرستان مجتمع‌های قضایی استان تهران گفت: مجموعه محاکم تهران یک مجموعه بسیار مهم و اثرگذار است و از اهمیت خاصی در کل تشکیلات قضایی کشور برخوردار می‌باشد.

القاصی مهر بیان داشت: نقش فردی و جمعی سرپرستان در اداره امور و فرآیند رسیدگی‌های شعب در تصویر ذهنی که در مردم از عملکرد دستگاه قضایی کشور ایجاد می‌شود بسیار اثرگذار است.

گره زدن کار مردم به مسائل معیشتی و گرانی‌ها کاملا اشتباه است

القاصی مهر گفت: در شرایط کنونی کشور مسائل معیشتی همکاران، کمبودها و نیازهای اولیه مختص به کارکنان دادگستری نیست و بخشی از آن حاصل تحریم‌های ظالمانه می‌باشد و بخشی مسائل اقتصادی کشور است.

وی گفت: در این وضعیت به عنوان ملجا و مامنی هستیم و زمانی که مردم از این مشکلات رنج می‌برند خروجی آن به شکل پرونده به دستگاه قضایی سرازیر شده و حجم و فشار کار خصوصا ناشی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی بر دستگاه قضایی بسیار می‌شود.

وی گفت: با همه این اوصاف گره زدن انجام کار و امورات جاری مردم به مسائل معیشتی، گرانی‌ها و کمبودها کاملا اشتباه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هنر ما به عنوان مسئول و مدیران دستگاه این است که در میدان مشکلات و کمبودها تاثیرگذار باشیم و اگر بتوانیم گام‌هایی را در جهت رفع مشکلات مردم و حل معضلات برداریم که آن هنر و توانمندی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه مشکلات و موضوعات مورد نظر همکاران دادگستری استان تهران را در شورای عالی قضایی طرح کرده است گفت: همه این مشکلات دغدغه ریاست قوه نیز می‌باشد و برای رفع آن تلاش بسیاری صورت می‌گیرد، بنابراین ما وظیفه داریم در بدنه دستگاه قضایی حس امیدواری را انتقال دهیم.

القاصی مهر گفت: در اکثر جلسات شاهد پیگیری و تلاش ریاست قوه قضائیه برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای کمک به دستگاه قضایی هستیم.

رییس کل دادگستری استان تهران خطاب به سرپرستان مجتمع‌های قضایی گفت: مدیران وظیفه دارند با شناسایی نقاط قوت و ضعف و توانمندی‌ها و نیازهای موجود را درست شناسایی کرده و مجموع امکانات در اختیار را صحیح و عادلانه توزیع نمایند.

وی گفت: اگر در توزیع تجهیزات، منابع انسانی و سایر امکانات در اختیار صحیح اقدام نکنیم آسیب آن به خود مجموعه باز می‌گردد و مسئولیت این کاستی‌ها با ما خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به عنوان مدیران و سرپرستان بزرگترین مجموعه قضایی کشور باید ارجاع و تقسیم کارها را در یک برنامه زمانبندی صحیح مورد توجه قرار دهید.

وی گفت: در ارجاع و توزیع پرونده‌های قضایی د رتهران بزرگ اشکالاتی وجود دارد که با اصلاح آن و ارجاع عادلانه پرونده‌ها می‌توان تراکم کارها در برخی نقاط را کاهش داد.

القاصی مهر گفت: برنامه محوری در کارها و حرکت بر اساس شاخص‌های مشخص می‌تواند مجموعه را به هدف برساند و در برنامه عملیاتی مسیر رسیدن به اهداف مشخص می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران که در نشست شورای معاونین دادگستری از تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی در ابتدای دی ماه خبر داده بود، در ابتدای دی ماه و در جمع معاونین قضایی خود و سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران از ابلاغ برنامه عملیاتی دادگستری و تدوین برش‌های مختص هر یک از مجتمع‌ها برای دستیابی به راهبرد کاهش اطاله دادرسی خبر داد.

در این نشست که نسخه مرتبط با هر یک از حوزه‌های ستادی و مجتمع‌های قضایی پایتخت بر روی میز مدیران هر مجموعه قرار گرفت قاضی رحمانیان به تشریح برنامه‌های تدوین شده و نحوه اجرای آن پرداخت.

پس از ابلاغ برنامه عملیاتی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران فصل جدید فعالیت‌های برنامه محور دستگاه قضایی در پایتخت در مسیر تحول و تعالی قوه قضائیه آغاز گردیده است.

القاصی مهر برنامه را مبنای کار دادگستری دانست و با ذکر این نکته که برنامه‌ها متناسب با هر مجموعه و مرجع قضایی و با توجه به ماموریت‌ها و وظایف قانونی بر عهده قرار گرفته است، از مدیران مجتمع‌های قضایی خواست تا با برگزاری جلسات با روسا و مدیران شعب، آن‌ها را برای اجرای برنامه عملیاتی دادگستری تشویق نمایند.

القاصی مهر گفت: باید ضمن وقت گذاری برای کارها، هر یک از مدیران حس تحرک، پویایی و امیدواری را در مجموعه خود ایجاد نمایند.

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به وجود برخی از از پرونده‌های جریانی با مدت زمان بیش از پنج سال در شعب این موضوع را غیر قابل قبول دانست و گفت به عنوان مدیران دادگستری در این موضوع مسئول می‌باشیم.

القاصی مهر تعداد پرونده‌های مسن در برخی از مجتمع‌های تهران را بسیار زیاد دانست و گفت: با اجرای برنامه عملیاتی، کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌های مسن پیش بینی شده است.

وی گفت: مدیران مجتمع ورود نمایند و در شعبی که پرونده‌های مسن دارند با بررسی موضوع در کمیته‌های رفع اطاله دادرسی و پیشنهاد راهکارهای تسریع در رسیدگی، اینگونه پرونده‌ها را مستمرا مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

رئیس کل دادگستری با اشاره به بررسی آمار اوقات شعب گفت: بعضی از شعب وقت‌های زیاد و برخی اوقات کم داده اند که لازم است سرپرستان محاکم شعبه به شعبه ورود نموده تا تعیین وقت‌ها به مرور منظم انجام شود.

وی گفت: تعیین وقت پرونده‌ها وظیفه مدیر شعبه است و انتظار داریم تا با کار مضاعف تعداد وقت بیشتری در هر روز قرار گیرد و در صورت ابطال برخی از وقتها، لازم است اوقات تعیین شده در ماه‌های آینده به وقت‌های ابطال شده و نزدیک‌تر منتقل شود.

القاصی مهر گفت: تا زمانی که وضع پرونده‌های معوقه در شعب تعیین تکلیف نشود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت رسیدگی‌ها در شعب افزایش یابد چرا که حجم پرونده‌ها و مراجعین امکان تمرکز را برای افزایش کیفیت فراهم نمی‌سازد.

وی گفت: اگر می‌خواهیم قاضی در شرایط آرام و متعادل کار کند باید کار او به روز باشد و نظم در شعبه حاکم باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر می‌خواهیم سلامت مجموعه را حفظ کنیم چاره‌ای نداریم جز آنکه کانون مزمن اطاله دادرسی را از بین ببریم و علت بسیاری از گرفتاری‌های همکاران نیز ریشه در اطاله دادرسی‌ها داشته و در صورتی که در پرونده‌ها به روز تصمیم گیری شود، فرصتی برای افراد سودجو فراهم نخواهد شد.

القاصی مهر از سرپرستان مجتمع‌های قضایی خواست تا بیش از پیش از زندان‌ها بازدید نموده و در شعب نیز پرونده‌های زندانی دار و اوقاتی که شعب برای پرونده‌ها در نظر می‌گیرند را بررسی نمایند.

وی گفت: در صورت ایجاد وقفه در رسیدگی‌ها از روسای شعب و مدیران آن توضیح خواسته شود.

القاصی گفت: در برخی از پرونده‌های زندانی دار می‌شود با تجدید نظر در تامین صادره امکان آزادی زندانی و یا تخفیف مجازات وی فرصت لازم را برای زمان رسیدگی فراهم نماییم.

القاصی مهر گفت: باید خود مدیر مجموعه در وقت گذاشتن و استفاده از اوقات خارج از ساعت اداری عامل باشند چرا که وقتی از دیگران کار مضاعف می‌خواهیم اول باید از خودمان شروع کنیم.

وی گفت: بهترین صدقه در زندگی مسئولان خدمت به مردم و فرصت گذاشتن بیشتر برای انجام کارها است.

القاصی مهر کنترل ورودی‌ها را امری مهم عنوان کرد و گفت: از ظرفیت شوراهای صلح و سازش به درستی استفاده نشده است و لازم است فعالیت و وجود شورا در هر مجتمع مورد بررسی قرار گرفته و نظارت شود.

وی از سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران خواست ارتباط بیشتری با شوراها داشته باشند و در طول ماه حداقل یک جلسه با آن‌ها برگزار نمایند و از محل دفاتر شورا بازدید کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران نظارت بر رفتار قضات و کارکنان را موجب از بین بردن زمینه‌های لغزش دانست و بر حفظ سرمایه‌های انسانی دستگاه تاکید نمود.

وی گفت: در استقلال قاضی و عدم دخالت در تصمیم و صدور رای قاضی تاکید داریم، اما روند رسیدگی در شعبه، عدم پاسخگویی و اطاله دادرسی باید مورد توجه مدیران مجتمع‌ها قرار گرفته و در صورت مشاهده مواردی از جمله تجدید اوقات بیهوده از اینگونه مسائل جلوگیری و آن را متذکر شوند.

القاصی مهر بر متمرکز نمودن اجرای احکام در مجتمع‌ها تاکید و مدیریت آن را مناسب‌تر دانست.

وی گفت: اجرای احکام مجتمع‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس حجم کار و میزان نیروها اقدام به ایجاد اجرای احکام متمرکز شود.

نظارت بر دفاتر خدمات قضایی و جلوگیری از تخلفات آنها، از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران بود.

القاصی مهر گفت: نباید نسبت به دفاتر بی تفاوت باشیم و در صورت وجود تخلف و عدم توجه به تذکر ها، باید لغو پروانه آن‌ها را در دست پیگیری قرار دهیم.

القاصی گفت: معرفی مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری یک موضوع مهم و لازم است که با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و می‌شود با تشریح برخی از پرونده‌های رسیدگی شده و تبیین آثار و پیامدهای مثبت برای مردم این مجتمع قضایی را به عنوان یکی از اقدام‌های خوب دستگاه قضایی و توجه به دعاوی تجاری معرفی کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر پاسخگویی به مردم و تکریم مراجعان تاکید نمود و گفت: حضور مکرر برخی از مراجعان بدلیل آن است که نتوانسته ایم جواب قاطع به آن‌ها بدهیم و باید با صرف وقت و بررسی درخواست‌های آن‌ها برای یک بار پاسخ روشن و قطعی به مراجعان داده شود.

ارجاع متمرکز پرونده‌ها در تهران نیز از دیگر موضوعات مطرح شده توسط رئیس کل دادگستری استان تهران بود که مقرر شد مورد بررسی قرار بگیرد.

در ابتدای این نشست یحیی جعفری رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران با ارائه گزارشی از عملکرد مجتمع‌های قضایی پایتخت گفت: در آینده نه چندان دور شاهد تحول خواهیم بود و با توجه به برنامه‌هایی که تدارک دیده شده نتایج خوبی خواهیم داشت.

وی گفت: امیدواریم مشکلات مهم محاکم از جمله کمبود نیرو بزودی رفع شود.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: بدنبال ارجاع متمرکز و یکسان سازی و تخصصی نمودن در امر ارجاع هستیم.

در این نشست همچنین قاضی رحمانیان با تشریح برنامه عملیاتی تدوین شده گفت: اگر ما برنامه‌ای نداشته باشیم سازمان همیشه در حال روزمرگی و درجا زدن می‌شود.

وی گفت: ضرورت دارد که دادگستری استان برنامه محور عمل نموده و عملکرد خود را روزانه و در بازه‌های مشخص بازخورد گیری نماید.

در این نشست هریک از سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران به بیان مشکلات خود پرداخته و پیشنهاداتی را جهت رفع موانع بیان کردند.

انتهای پیام

kajart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

فعالیت آزمایشی راهگذر ایران-آذربایجان-گرجستان از بیله‌سوار آغاز شد

پ دی ۲ , ۱۴۰۰
به گزارش عامل، کلیم الله وثوقی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل روز پنجشنبه در آئین عملیاتی شدن طرح رهگذر آزمایشی در پایانه مرزی بیله سوار اظهار کرد: این طرح ارتباط بین ایران و اروپا را تقویت می‌کند و از لحاظ ایمنی و زمان مناسبترین مسیر برای توسعه صادرات و حمل و نقل […]
d981d8b9d8a7d984db8cd8aa d8a2d8b2d985d8a7db8cd8b4db8c d8b1d8a7d987daafd8b0d8b1 d8a7db8cd8b1d8a7d986 d8a2d8b0d8b1d8a8d8a7db8cd8acd8a7 61c432203c2b2

خبرهای فوری

نویسنده

نوید رستم نژاد

لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.